Nhóc JSC - Job Service Center - Job Service Cần Thơ - Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Của Nhóc Tại Cần Thơ

Hướng Dẫn

00:00 - 23/08/2019

JSC ( JOB SERVICE CENTER ) - Hướng Dẫn 

>> Quý Khách Hàng chọn Đăng Kí để tạo Tài Khoản

>> Sau đó Quý Khách Hàng tiến hành Đăng Nhập để đưa thông tin lên website :

- Bấm chọn vào nút < Tên Tài Khoản >

- Chọn Tab Thông Tin Cá Nhân : để chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân  

- Chọn Tab Quản Lý Bài Viết : để Thêm Bài Viết mới hoặc Chỉnh sửa Bài Viết trước đó

- Tạo Bài Viết Mới : Chọn Thêm Mới tại Tab Quản Lý Bài Viết

+ Tên : Tên Bài Viết

+ Định danh : để mặc định , không chỉnh sửa

+ Nhóm : chọn nhóm cần thiết phù hợp để thêm vào các mục Menu phía trên ( Doanh Nghiệp Tuyển Dụng / Ứng Viên / Tìm Việc )

Nhóm - Doanh Nghiệp Tuyển Dụng : Bài Viết sẽ được thêm vào Menu Doanh Nghiệp Tuyển Dụng

Nhóm - Ứng Viên :  Bài Viết sẽ được thêm vào Menu Ứng Viên

Nhóm - Tìm Việc :  Bài Viết sẽ được thêm vào Menu Tìm Việc

( Chú ý : * Đối với Nhóm - Bản Tin JSC , các Quý Khách Hàng không nên chọn mục này khi thêm Bài viết vào do đây là mục Tin Tức từ JSC thông báo đến Quý Khách Hàng )

+ Ảnh đại diện : chọn để thêm Ảnh đại diện cho Bài Viết

+ Nội dung mô tả : mô tả ngắn gọn nội dung Bài Viết

+ Nội dung chi tiết : đây là phần chứa nội dung chủ yếu thông tin Quý Khách Hàng cần đưa tin lên

- Chỉnh sửa Bài Viết trước đó :

+Tại Tab Quản Lý Bài Viết , chọn Tên Bài Viết tại mục Tiêu Đề để chỉnh sửa Bài Viết cần chỉnh

---------------------------------------------

Menu :

- Giới Thiệu : Giới Thiệu về JSC

- Doanh Nghiệp Tuyển Dụng : thông tin Tuyển Dụng từ các Nhà Tuyển Dụng

- Ứng Viên : thông tin của các Ứng Viên tự giới thiệu

- Tìm Việc : thông tin Tìm Việc từ các Ứng Viên

- Liên Hệ : dùng để Quí Khách Hàng liên hệ với JSC

* Bản Tin JSC : Tin tức từ JSC thông báo đến Quý Khách Hàng ( các Quý Khách Hàng không nên chọn mục này tại chọn Nhóm khi thêm Bài viết mới vào do đây là mục Tin Tức từ JSC thông báo đến Quý Khách Hàng )

---------------------------------------------

Thông Tin Liên Hệ :

- Gởi Thông Tin của Quý Khách Hàng đến JSC tại mục Liên Hệ

- Hoặc Hotline : 0913135386 ( mr Vững )